Purentalihas-
hieronta

Vaivaako purentalihakset? Osteopaatti Riina Ahola tarjoaa ammattitaitoista purentalihasten hierontaa Oulun seudulla, Kempeleen Juurussuolla.

TMD-terapiassa pyritään vähentämään purentaelimistön kipua ja jäykkyyttä muun muassa purentalihashieronnalla tai leukanivelen mobilisaatiolla. Purentalihasten käsittely rentouttaa purentalihasten, kasvojen ja pään alueen sekä niskahartiaseudun lihasten jännitystä. Leukanivelen käsittely vapauttaa leukanivelen liikkuvuutta ja toimintaa. Asiakkaalle tehdään myös yksilöllinen suunnitelma kotiharjoitteista toimintakyvyn parantamiseksi.

PURENTAELIMISTÖN TOIMINTAHÄIRIÖT (TMD)

Purentaelimistön kipu ja toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten sairaus- ja kiputiloille sekä toimintahäiriöille. TMD:n tavallisimpia oireita ovat leukanivelten tai puremalihasten kipu, leukanivelen väsyminen, leukaniveläänet, suun rajoittunut avautuminen ja alaleuan liikehäiriöt. Muita oireita voivat olla päänsärky, kasvokipu, korvakipu, huimaus ja nielemisvaikeudet.

TMD-vaivat ovat yleisiä ja moninaisia. Ne luokitellaan nivel- ja lihasperäisiksi, sekä näiden yhdistelmiksi. Diagnoosi perustuu kattavaan kliiniseen tutkimukseen ja oireiden selvittämiseen. Altistavia tekijöitä ovat kasvojen ja leukojen alueen traumat esimerkiksi whiplash vamma, hampaiston anatomiset tekijät, purentavirheet, hampaiden kiristely eli bruksismi, hampaiden huomattava kuluminen ja leukanivelen naksuminen, leukanivelartroosi, yleissairaudet, kuten reumataudit, fibromyalgia, geneettiset tekijät, psykologiset tekijät, psyykkinen jännittyneisyys eli stressi, ryhtivirheet, alentunut vastustuskyky, leukanivelen luksaatio, leikkaukset.